Informace k ochraně dat

Informace k ochraně dat

Živá paměť, o. p. s., a Svobodná univerzita Berlín (poskytovatelé) společně provozují výukovou platformu „Příběhy pamětníků ve výuce“ archivu „Nucená práce 1939–1945. Vzpomínky a historie“ (dále: výuková platforma). K tomuto účelu musejí zpracovávat některé osobní údaje. Zde se striktně omezíme na technické nezbytnosti a budeme se držet zákonných předpisů.

Osobní údaje jsou zapotřebí, aby Vás autorizovaly pro používání platformy a pro interní správu uživatelem. Mimo to jsou data používána pouze pro vytváření přístupových statistik za účelem optimalizace výukové platformy. Osobní údaje jsou zpracovávány jen tehdy, pokud máme k dispozici souhlas uživatele nebo pokud nám to povoluje zákon. Důležité pro nás je, abyste rozuměli tomu, proč jsou která data zpracovávána a pro co jsou používána.

1. Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které jsou používány k tomu, aby Vás identifikovaly. Patří k nim informace jako Vaše jméno, Vaše poštovní nebo IP adresa (pokud není anonymizovaná) a e-mailová adresa. Informace, které nemají souvislost s Vaší identitou (jako např. anonymní log files, v nichž jsou protokolovány použité typy prohlížečů), k nim nepatří.

2. Používání výukové platformy

Vaše IP adresa, stránka, ze které nás navštívíte, datum, hodina, Vámi používaný operační systém a Vámi používaný prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Opera atd.) jsou k Vám přiřazeny jako k uživateli poté, co jste se na platformě zaregistrovali. Sběr a používání těchto dat slouží pouze k vyhodnocení pro statistické účely (jako je analýza chování uživatelů, jaká stránka je navštěvována, jaké jsou používány vyhledávače atd.), a tím ke zlepšení nabízených služeb. Přijetím ustanovení o ochraně dat souhlasíte s tímto popsaným zpracováním dat.

3. Kdo ukládá údaje?

Vámi předané osobní údaje poskytovatelé elektronicky sbírají, používají a ukládají v datovém centru Svobodné univerzity Berlín. Nejsou poskytovány třetím osobám, pokud nemáme Vaše svolení nebo nejsme povinni či oprávněni poskytnout je třetím osobám ze zákona (např. z důvodu trestního stíhání, v případě podezření z plagiátorství nebo jiného porušení autorského práva).

4. Zpracování registračních údajů

Trvale – tedy alespoň po dobu Vaší registrace (smazání údajů – viz níže bod 6) – poskytovatelé uchovávají osobní údaje nezbytné pro využívání našich služeb a také Vámi zvolená uživatelská jména a hesla. Jde o údaje, které musíte uvést při své registraci do platformy, tedy oslovení, Vaše křestní jméno a příjmení, Vaši e-mailovou adresu, poštovní adresu, povolání a údaje o Vaší škole nebo instituci, a také uživatelská jména a hesla.

Vaše registrační údaje jsou zpracovávány pro účely správy uživatele, pokud je to nutné, pro využití naší nabídky z Vaší strany, popř. pro naši nabídku, tedy především pokud je musíme použít, abychom Vás kontaktovali ohledně používání služby nebo s Vámi o ní komunikovali. Také případně použijeme Vaše registrační údaje (především e-mailovou adresu), abychom Vás informovali o tomto nebo jiných internetových online službách Svobodné univerzity Berlín resp. obecně o nabídkách Centra pro digitální systémy (CeDiS), např. kvůli uživatelským evaluacím nebo technickým úpravám/vylepšením této nebo jiné internetové online služby Svobodné univerzity Berlín. Přijetím těchto ustanovení o ochraně dat souhlasíte s popsaným zpracováním dat.

5. Zpracování uživatelských dat

Zpracováváme uživatelská data, která vznikají při používání výukové platformy. Potřebujeme je, abychom mohli výukovou platformu optimalizovat na základě analýzy chování uživatelů (včetně zadání v pracovních oknech) a datových toků. Jednotlivé akce se přiřazují k příslušným účtům. Pokud se pod Vašimi identifikačními údaji přihlásíte do výukové platformy a používáte funkce platformy, jsou v souladu s tím sbírána uživatelská data. Interně jsou protokolována zadání v pracovním okně a datum jejich vzniku, popř. poslední změny. Rovněž se pro tento vstup interně ukládá Vaše ID, které umožňuje Vaši identifikaci jako autora/autorky. Přijetím těchto ustanovení o ochraně dat souhlasíte se zde popsaným zpracováním dat.

6. Konec uživatelského vztahu

Pokud je Vaše registrace do výukové platformy ukončena, jsou veškeré osobní údaje nahrazeny pseudoznaky. Všechny osobní údaje jsou tak anonymizovány a mohou být v této anonymizované formě dále používány pro statistické výzkumy. Touto anonymizací uživatelských dat je Váš přístup do platformy zablokován. Vaši registraci na platformě můžete kdykoli ukončit a požadovat anonymizaci Vašich dat.
K tomuto účelu napište na následující kontaktní adresu:
mail@zwangsarbeit-archiv.de
CeDiS – Center für Digitale Systeme
„Zwangsarbeit 1939–1945“
Ihnestr. 24
14195 Berlin
Německo

7. Právo na odvolání

Každý uživatel má právo odvolat souhlas s používáním svých údajů podle bodů 2, 4 a 5 s účinností pro budoucnost e-mailem ve formě textu na adrese mail@zwangsarbeit-archiv.de. To vylučuje další používání výukové platformy.

8. Cookies

Stejně jako jiní poskytovatelé internetových služeb používáme tzv. cookies. Cookie je malý záznam, který se ve speciálních datových adresářích ukládá ve Vašem počítači. V cookies mohou být uloženy informace o Vaší návštěvě na naší webové stránce. Naše cookies však neobsahují žádné osobní údaje (jako IP adresy nebo přihlašovací údaje), nýbrž jen anonymní „Session-IDs“. Některé námi používané cookies zůstávají ve Vašem počítači, aby platforma rozpoznala Váš počítač při Vaší další návštěvě. Většina vyhledávačů (Internet Explorer, Firefox, Opera atd.) je standardně nastavena tak, že cookies akceptují. Můžete však na svém vyhledávači nastavit, aby cookies odmítal nebo si od Vás nejprve vyžádal potvrzení. Pokud cookies odmítnete, může dojít k tomu, že určité funkce výukové platformy už nebudete moci používat.

9. Informace

Na vyžádání Vám bezplatně poskytneme informace o údajích, které jsou uchovávány k Vaší osobě. Informace může být na Vaši žádost poskytnuta i elektronicky. Pošlete prosím Vaši žádost o informace písemně (s podpisem) na adresu:
CeDiS – Center für Digitale Systeme
„Zwangsarbeit 1939–1945“
Ihnestr. 24
14195 Berlin
Německo

10. Změna praxe týkající se ochrany dat

Vzhledem k neustálým změnám, zejména techniky, jsme nuceni si vyhradit, že čas od času změníme naši praxi týkající se ochrany dat, pokud to bude nutné. Takové změny Vám sdělíme na webové stránce www.nucenaprace.cz a budeme Vás – pokud to zákon předepisuje – žádat o souhlas se změnou uživatelské praxe. Pokud se změnami nebudete chtít vyjádřit souhlas, je na Vašem rozhodnutí, zda používání výukové platformy kdykoli ukončíte a Vaši registraci necháte smazat.